27/04/2019

Nguyễn Thanh Trúc

Đề kiểm tra ở Tam Khôi khó hơn trong trường nên em có cơ hội học tập thêm rất nhiều.

NGUYỄN THANH TRÚC

HỌC SINH LỚP 12