28/04/2018

Nguyễn Thái Trọng Nhân

Học tập ở đây rất nghiêm túc và đôi lúc cũng rất vui nữa. Em thích nhất là thầy Việt dạy Toán 9A2 vì thầy ấy rất quan tâm học sinh.

NGUYỄN THÁI TRỌNG NHÂN

HỌC SINH LỚP 9