27/04/2018

Ngô Nguyệt Bội

Thầy Thành dạy Toán rất hiền. Thầy thường giúp em rất nhiều trong các bài khó ở trường. Thầy còn dạy lớp rất nhiều kiến thức lẫn các kỹ năng để chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học. 

— 

NGÔ NGUYỆT BỘI

HỌC SINH LỚP 11