26/04/2019

Nguyễn Phan Ngọc Nhi

Em thích học cô Mai Phượng vì cô vui tính. Cô còn cung cấp nhiều kiến thức trong trường không có.

NGUYỄN PHAN NGỌC NHI

HỌC SINH LỚP 12