29/04/2019

Nguyễn Phạm Phúc Tiên

Không gian ở Tam Khôi thoáng, có đủ đèn sáng, có máy lạnh, nhà vệ sinh sạch.

NGUYỄN PHẠM PHÚC TIÊN

HỌC SINH LỚP 9