29/04/2019

Nguyễn Nhật Bảo Khuê

Cách giảng dạy của cô cho thấy cô luôn quan tâm đến việc học tập của học sinh.

NGUYỄN NHẬT BẢO KHUÊ

HỌC SINH LỚP 10