29/04/2019

Nguyễn Ngọc Xuyến

Cô Mai Phượng giảng bài hay, có trọng tâm và dễ hiểu. Cô luôn sửa bài tập khi giao về nhà. Em thích cách dạy của cô lắm.

NGUYỄN NGỌC XUYẾN

HỌC SINH LỚP 9