13/01/2021

Nguyễn Ngọc Xuân Mai

Thầy cô Tam Khôi giảng bài nhiệt tình, dễ hiểu. Em được học bài trước và kỹ hơn, nhờ đó thuần thục cách giải bài hơn và giải được đa dạng loại bài.

NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI

HỌC SINH LỚP 11