29/04/2019

Nguyễn Ngọc Thúy An

Thầy cô tận tình giảng dạy, giải đáp thắc mắc ngay cho học sinh. Không chỉ vậy, nói chuyện với mấy cô Tam Khôi-er rất vui vì các cô gần gũi, thân thiện lắm.

NGUYỄN NGỌC THÚY AN

HỌC SINH LỚP 10