29/04/2019

Nguyễn Ngọc Hồng Nhung

Em cảm thấy rất thích học ở Tam Khôi vì em không cảm thấy áp lực như trong trường. Em được học với cô Mai Phượng dạy rất hay, dễ hiểu. Nhờ cô mà em đã được bổ sung thêm nhiều kiến thức.

NGUYỄN NGỌC HỒNG NHUNG

HỌC SINH LỚP 9