29/04/2019

Nguyễn Ngọc Hồng Nhung

Em thích Tam Khôi vì lớp học rất sinh động, thầy cô nhiệt tình, vui vẻ. Điều này giúp em rất dễ tiếp thu.

NGUYỄN NGỌC HỒNG NHUNG

HỌC SINH LỚP 9