11/06/2020

Nguyễn Ngân Giang

Phòng học ở đây mát mẻ, giáo viên dạy tốt. Nhờ vậy em học tốt hơn, tiếp thu rõ hơn.

NGUYỄN NGÂN GIANG

HỌC SINH LỚP 9