27/04/2019

Nguyễn Lê Uyên Phương

Em thích học ở Tam Khôi vì các thầy cô rất tận tình giảng dạy, giúp em cải thiện các kiến thức, kỹ năng mà em còn thiếu sót.

NGUYỄN LÊ UYÊN PHƯƠNG

HỌC SINH LỚP 11