27/04/2019

Nguyễn Lê Uyên Phương

Không gian học tập ở Tam Khôi thoáng mát, cơ sở vật chất tốt, giúp tạo không gian thoải mái để chúng em học tập hiệu quả.

NGUYỄN LÊ UYÊN PHƯƠNG

HỌC SINH LỚP 11