27/04/2018

Quan Phối Linh

Em thích các hoạt động hướng nghiệp ở Tam Khôi. Ngoài ra, cơ sở vật chất rất tiện nghi, thiết bị được trang bị đầy đủ, thuận lợi cho việc học của chúng em.

— 

QUAN PHỐI LINH

HỌC SINH LỚP 10