27/04/2019

Nguyễn Hoàng Mỹ Ngân

Thầy Thành rất chịu khó, có tâm huyết và nhẫn nại với học sinh. Thầy luôn tìm cách đơn giản nhất để giúp học sinh tiếp cận được với kiến thức mới.

NGUYỄN HOÀNG MỸ NGÂN

HỌC SINH LỚP 11