27/04/2018

Đỗ Quang Đức Hòa

Em thích học với cô Mai Phượng vì tiết học của cô luôn vui vẻ. Cô cũng quan tâm nhiều đến học sinh.

— 

ĐỖ QUANG ĐỨC HÒA

HỌC SINH LỚP 11