26/04/2018

Đặng Dương Tường Vi

Khi học ở Tam Khôi, em được trải nghiệm không gian học tập sáng tạo. Thầy cô ở đây vui vẻ, nhiệt tình, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Cách thức giảng dạy của thầy cô dễ hiểu, dễ tiếp cận. Đến với Tam Khôi, việc học tập của em được cải thiện nhanh chóng, kiến thức được củng cố bền vững đồng thời em cũng được thêm những kỹ năng sống quý giá.

— 

ĐẶNG DƯƠNG TƯỜNG VI

HỌC SINH LỚP 11