13/01/2021

Nguyễn Đào Anh Thuy

Giáo viên vui tính, giảng bài tận tình giúp em dễ tiếp thu hơn. Cơ sở vật chất thì tiện nghi và nhân viên Tam Khôi luôn tươi cười giải đáp khi em hỏi.

NGUYỄN ĐÀO ANH THUY

HỌC SINH LỚP 12