11/06/2020

Nguyễn Đào Anh Thuy

Em thích chuyên đề kỹ năng sống vì em học được bài học thú vị, giúp ích cho cuộc sống. Đôi lúc em còn bày trò chơi cho em của em để 2 chị em cùng chơi với nhau. ^^

NGUYỄN ĐÀO ANH THUY

HỌC SINH LỚP 12