26/04/2019

Nguyễn Bảo Trâm

Cô Phượng dạy Anh rất vui tính, tận tình. Cô giảng bài dễ hiểu, thương học trò.

NGUYỄN BẢO TRÂM

HỌC SINH LỚP 12