26/04/2019

Nguyễn Bảo Trâm

Môi trường học tập ở Tam Khôi sạch sẽ thoáng mát, thoải mái. Các anh chị nhân viên cũng rất vui vẻ, thân thiện.

NGUYỄN BẢO TRÂM

HỌC SINH LỚP 12