27/04/2019

Nguyễn Anh Toàn

Ở Tam Khôi, em thấy rất dễ tương tác và trao đổi với giáo viên. Thầy cô cũng rất quan tâm học sinh và có kiến thức rất vững.

NGUYỄN ANH TOÀN

HỌC SINH LỚP 11