13/01/2021

Ngô Hoàng Trúc Nhi

Học ở Tam Khôi em thấy giáo viên dạy tận tình và dễ hiểu hơn. Việc học của em tiến bộ hơn.

NGÔ HOÀNG TRÚC NHI

HỌC SINH LỚP 10