18/06/2020

Ngô Hoàng Trúc Nhi

Em thích hoạt động chuyên đề kỹ năng sống và thực hành khoa học, vì em hiểu hơn về nhiều điều trong cuộc sống.

NGÔ HOÀNG TRÚC NHI

HỌC SINH LỚP 10