14/01/2015

Mini game Ubalafi số 1 ngày 14/1/2015

Mời các bạn tham gia trả lời các câu hỏi cuối cùng của mini game Ubalafi số 1

1. Câu thần chú của Rancho là gì?

2. Định nghĩa về máy móc của Rancho?

3. Câu hỏi cố định: Theo bạn, 3 chàng ngốc có thật sự ngốc? Giải thích (viết 5 câu)

Kết quả mini game sẽ được công bố vào sáng ngày 15/1.

3idiots(7)

 

Đáp án:

1. Câu thần chú của Rancho là gì?

– Aal izz well

2. Định nghĩa về máy móc của Rancho?

– “Máy móc là bất cứ thứ gì được tạo ra để giúp giảm sức lao động cho con người” hoặc “Tất cả những gì được tạo ra để tiết kiệm thời gian và giảm sức lao động cho con người”.