29/04/2019

Mai Quỳnh Như

Ở Tam Khôi, em học ở lớp Lý của cô Hương. Cô tận tình, giảng bài khá kỹ cho em. Nhờ vậy em tiếp thu dễ dàng hơn.

MAI QUỲNH NHƯ

HỌC SINH LỚP 10