29/04/2019

Lý Phổ Phương

Thầy cô hiểu học sinh và luôn giúp đỡ học sinh. Không chỉ vậy thầy cô giảng bài dễ hiểu nên em dễ tiếp thu. Tam Khôi còn có nhà vệ sinh rất sạch, máy điều hoà tốt.

LÝ PHỔ PHƯƠNG

HỌC SINH LỚP 10