27/04/2018

Ngô Nguyệt Bội

Em thích sự dễ thương của cô Lan dạy Toán. Điều đó khiến lớp học thoải mái, không khí dễ chịu, bớt nặng nề và áp lực hơn. Cô Phượng dạy Anh cũng rất dễ thương. Học với cô em càng thích môn Anh hơn. Tuy học với cô Nga không nhiều nhưng cô đã giúp em rất nhiều trước khi kiểm tra.

— 

NGÔ NGUYỆT BỘI

HỌC SINH LỚP 11