27/04/2018

Phạm Thiên Thư

Em thích nhất là cô Lâm Gia Hân dạy Hóa vì cô rất tận tình và dễ thương. Học ở Tam Khôi thầy cô luôn tận tình giảng dạy, nhờ vậy em có thể chuẩn bị bài tốt hơn.

— 

PHẠM THIÊN THƯ

HỌC SINH LỚP 11