29/04/2019

Lưu Hoàng Cẩm Nhung

Thầy cô Tam Khôi rất dễ thương, tận tình, quan tâm đến việc học cũng như việc tiếp thu bài giảng của tụi em. Em khá thích các buổi học kỹ năng, ngoài ra không gian học tập rất xứng với tiền học ạ.

LƯU HOÀNG CẨM NHUNG

HỌC SINH LỚP 10