28/04/2018

Hứa Ngọc Bảo Như

Em thích nhất lớp kỹ năng sống do em được học rất nhiều điều bổ ích. Ở Tam Khôi giúp em học tiến bộ hơn. 

Em đặc biệt thích cô Hà và cô Nga, vì cô Hà là người hiền và cô Nga là người vui tính.

HỨA NGỌC BẢO NHƯ

HỌC SINH LỚP 9