29/04/2019

Liên Kim Anh

Khi em học môn Anh với cô Quế, cô giảng bài nhiệt tình, còn giúp đỡ chúng em tiếp thu kiến thức mới rất kĩ, rất dễ hiểu. Em cũng thích Tam Khôi vì có chương trình ngoại khóa.

LIÊN KIM ANH

HỌC SINH LỚP 9