25/04/2018

Phan Tuấn Kiệt

Em thích nhất ở Tam Khôi là có các hoạt động ngoại khóa và thầy cô giảng dạy rất có tâm. Tất cả điều này thực sự giúp ích cho việc học tập của tụi em.

— 

PHAN TUẤN KIỆT

HỌC SINH LỚP 12