27/04/2018

Nguyễn Khánh Trường

Em thích nhất là sự tận tâm của giáo viên và phòng học rộng rãi. Em cũng thích học với thầy Phú vì thầy rất hiền và thầy dạy rất dễ hiểu.

— 

NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG

HỌC SINH LỚP 10