01/04/2015

Lệ phí thi năm 2015: 35.000 đồng/môn

Thí sinh dự thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT thì không phải nộp lệ phí tuyển sinh.

Liên Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí tuyển sinh.

thiMacdinhchi

Theo đó, mức thu được quy định cụ thể như sau:

Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích xét tuyển vào ĐH-CĐ thì nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi và phí dự tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vào ĐH-CĐ nộp phí 30.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường tuyển sinh riêng thì nộp 30.000 đồng/hồ sơ (nếu đăng ký vào trường tuyển sinh riêng bằng phương thức xét tuyển).

Đối với trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển, thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu thì nộp 35.000 đồng/môn thi với môn văn hóa chuyên ngành; 300.000 đồng/hồ sơ bao gồm tất cả các môn năng khiếu.

Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quốc phòng, an ninh thì ngoài phí dự thi, dự tuyển theo quy định chung còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng tiền ngân sách nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/hồ sơ.

Đối tượng nộp lệ phí tuyển sinh là thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào trung cấp, ĐH-CĐ. Thí sinh dự thi vào các trường năng khiếu; vào các trường tuyển sinh riêng; dự thi tuyển đào tạo ở nước ngoài bằng tiền ngân sách.

Riêng thí sinh dự thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT thì không phải nộp lệ phí tuyển sinh.

Đối với kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh nộp phí cùng với hồ sơ đăng  ký dự thi (ĐKDT) cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Thí sinh thi vào các ngành năng khiếu và thi vào trường đại học tuyển sinh riêng thì nộp phí cùng với hồ sơ ĐKDT cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh ĐKDT…

Hôm nay 1-4, thí sinh dự thi Kỳ thi THPT quốc gia 2015 bắt đầu nộp hồ sơ ĐKDT. Thời gian thu hồ sơ trong vòng tháng, từ ngày 1-4 đến hết 30-4. Theo quy định của Bộ GD&ĐT sau ngày 30-4, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.
 
Huy Hà
Nguồn: Pháp luật