29/04/2019

Lê Phạm Phương Thảo

Em thấy thầy cô rất tận tình, rất quan tâm đến học sinh. Khi em hỏi bài, thầy cô trả lời rất nhiệt tình. Trên tường của lớp học có để những câu nói hay hoặc các bức hình giới thiệu sách. Em rất thích điều đó.

LÊ PHẠM PHƯƠNG THẢO

HỌC SINH LỚP 10