25/04/2018

Nguyễn THẢO DUYÊN

Khi học ở Tam Khôi, em thích nhất là sự ân cần, chỉn chu  trong cách quản lý học sinh. Nó rất khác với những trung tâm khác. Thầy cô dễ gần, vui vẻ nên em không ngại hỏi lại bài mà còn dễ tiếp thu bài hơn.

— 

NGUYỄN THẢO DUYÊN

HỌC SINH LỚP 12