28/04/2018

Đại Chí Nguyên

Học ở Tam Khôi giúp em đạt thành tích ở trường tốt hơn. Em đặc biệt yêu thích cô Lan và cô Nga vì các cô giảng bài rất thú vị và dễ hiểu.

ĐẠI CHÍ NGUYÊN

HỌC SINH LỚP 10