25/04/2018

Phan Thành Duy

Điều thích nhất ở Tam Khôi là được học các bài tập đa dạng, có chuyên đề kỹ năng sống lồng ghép trong chương trình học văn hóa, được luyện thi và được thi thử. Từ đó giúp em hiểu biết thêm nhiều dạng bài tập mới, luyện tập và thử cảm giác áp lực khi đi thi THPT Quốc Gia.

— 

PHAN THÀNH DUY

HỌC SINH LỚP 12