11/06/2020

Lê Huỳnh Cát Phi

Em thích học các thầy cô nhiệt tình và am hiểu sâu. Học ở Tam Khôi giúp em có động lực đi học và học giỏi hơn.

LÊ HUỲNH CÁT PHI

HỌC SINH LỚP 12