11/06/2020

Lê Huỳnh Cát Phi

Em thích hết ạ. Em chỉ thích thầy Sơn hơn một tí tại thầy Sơn hài và hay giúp em giải những bài khó hihi.

LÊ HUỲNH CÁT PHI

HỌC SINH LỚP 12