28/04/2018

Lê Hứa Như Tuyết

Em thích nhất không khí học ở Tam Khôi. Ở đây rất hài hòa, tạo mọi điều kiện cho học sinh có thể học tập tốt nhất, giúp cho bản thân em cũng như các bạn học sinh trong Tam Khôi tiến bộ hơn trong học tập.

LÊ HỨA NHƯ TUYẾT

HỌC SINH LỚP 9