27/04/2019

Lê Gia Kim

Thầy Thành rất vui tính, dễ thương. Thầy hoàn hảo rồi nên không cần thay đổi gì đâu.

LÊ GIA KIM

HỌC SINH LỚP 11