27/04/2019

Lê Dương Hữu Phúc

Cô Phượng (môn Hóa) dạy hay. Cô có cách giảng bài dễ hiểu, cách trình bày cũng dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Cô cũng rất dễ thương và thoải mái.

LÊ DƯƠNG HỮU PHÚC

HỌC SINH LỚP 11