29/04/2019

Lâm Tú Linh

Cách truyền đạt bài giảng của cô Lan rất dễ hiểu. Em được học theo lối tư duy nên em có thể nắm bài vững hơn nhiều.

LÂM TÚ LINH

HỌC SINH LỚP 10