11/06/2020

Lâm Tú Linh

Em thích kỹ năng sống, thực hành khoa học vì có thể khám phá ra những cái mới của bản thân mà trước đây mình nghĩ là mình không có; học được những kỹ năng bổ ích. Tiết thực hành rất vui ạ.

LÂM TÚ LINH

HỌC SINH LỚP 11