13/01/2021

Lâm Tú Linh

Có cô Lan thì em thấy cô gắt mà em không ghét được á, tại cô gắt mà dễ thương lắm, chưa làm bài trước thì đến lớp làm cũng được nhưng mà phải làm, sai thì sửa chứ không có la.

LÂM TÚ LINH

HỌC SINH LỚP 11