11/06/2020

Lâm Tú Linh

Các thầy cô em từng học qua ở đây ai cũng nhiệt tình và dễ thương. Thầy cô nào cũng mang lại cảm hứng muốn tìm hiểu sâu hơn về môn học.

LÂM TÚ LINH

HỌC SINH LỚP 11