28/04/2018

Huỳnh Thụy Thiên Tâm

Em thích cô Phượng dạy Anh vì cô hài hước và dạy cho em hiểu bài, cô Hà dạy Toán vì cô chăm sóc tụi em rất kỹ, cô Nga dạy Toán vì cô hài hước, giảng bài dễ hiểu.

HUỲNH THỤY THIÊN TÂM

HỌC SINH LỚP 9